จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
การยื่นขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
เนื่องจากใกล้รอบระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวก สามารถศึกษาขั้นตอนได้ทาง https://www.info.go.th/#/th/search/16231/
 
กรมการจัดหางานได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
ผู้สนใจสามารถเปิดเข้าใช้บริการได้ที่ http://lmi.doe.go.th โดยคลิกที่เมนู "ตลาดงานกรมจัด" เพื่อบริการแก่นายจ้างและผู้สมัครงาน
 
นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ Rubber city
นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ มูลค่า ...
รมต.นร.และคณะ ผวจ.สข.เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ ภาคใต้
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย นายสุวพันธุ์ ...
สัมมนาหลักสูตรสร้างเสริมการสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนรอบนิคมฯยางพารา(Rubber city)
กนอ. ได้จัดสัมมนาหลักสูตรสร้างเสริมการสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนรอบน ...
   
   
  • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้
  • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (Out Source)