รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาดบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
รายละเอียด : จากผลของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดสงขลา ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในท้องที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยและมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาดจึงร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ชุมชนหมู่ที่ 1,2,6 และ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 54 เวลา 10.00 น.
ภาพกิจกรรม