รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุง
รายละเอียด : สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุงเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมและบจก.ไทยลีคเลส คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 54 เวลา 09.30 น.
ภาพกิจกรรม