รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : นิคมสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย/ประชาคมหมู่บ้าน
รายละเอียด : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย/ประชาคมหมู่บ้าน /ชุมชน ดังนี้ 1. วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 57 เวลา 13.30 น. ม.1 บ้านโคกขี้เหล็ก 2. วันอังคารที่ 11 ก.พ.57 เวลา 13.30 น. ม.2 บ้านม่วงค่าย 3. วันอังคารที่ 18 ก.พ.57 เวลา 14.00 น. ม.3 บ้านท่าแร่-หลุมหัวล้าน 4. วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.57 เวลา 14.00 น. ม.4 บ้านหัวจักร-ทุ่งรื่น 5. วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลา 14.00 น. ม.5 บ้านไร่อ้อย 6. วันศุกร์ที่ 28 ก.พ.57 เวลา 17.00 น. ม.6 บ้านสวนพลู 7. วันอังคารที่ 4 มี.ค.57 เวลา 14.00 น. ม.7 บ้านฉลุง
ภาพกิจกรรม