รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : การประชุมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับอำเภอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการประชุมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับอำเภอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด โดยเป็นการประชุมแผนกรณีสมมติเกิดอัคคีภัยภายในโรงงานบริเวณอาคารผลิต (483)ของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด
ภาพกิจกรรม