รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม โครงการ “ถนนสวย น้ำใส ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนากลับคืนสู่ชุมชน”
รายละเอียด : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด บริษัทดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ โครงการ “ถนนสวย น้ำใส ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนากลับคืนสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ถนนหัวจักร-ทุ่งรื่น หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาถนนทางเข้า-ออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงาม
ภาพกิจกรรม