รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เดินหน้าโครงการ RUBBER CITY
รายละเอียด : นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และตรวจความพร้อมพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City)ให้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและสำเร็จโดยเร็ว เนื่องจากโครงการจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของอุตสาหกรรม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยาง ตลอดจนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมยางพารา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 57
ภาพกิจกรรม