รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2557
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น. ณ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สงขลา) จำกัด โดยเป็นการฝึกซ้อมกรณีสมมติเกิดอัคคีภัยภายในโรงงาน
ภาพกิจกรรม