รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับอุทกภัย
รายละเอียด : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห่วงใยชุมชน บริจาคถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลฉลุง หมู่ที่ 1 ถึง 7 อ.หาดใหญ่. จ.สงขลา จำนวน 2,200 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ช่วยกันบรรจุถุงยังชีพจำนวน 2,200 ชุดจนแล้วเสร็จ และได้ลงพื้นที่เพื่อมอบแก่ชุมชนได้อย่างครบถ้วนในวันที่ 20 ธ.ค. 57
ภาพกิจกรรม