รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาหลักสูตรสร้างเสริมการสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนรอบนิคมฯยางพารา(Rubber city)
รายละเอียด : กนอ. ได้จัดสัมมนาหลักสูตรสร้างเสริมการสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนรอบนิคมฯยางพารา(Rubber city) เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและภาคประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ก.ค. 58
ภาพกิจกรรม