ราคาขายที่ดิน/อัตราค่าเช่าที่ดิน

- ระยะที่ 1 (PHASE 1)

อัตราค่าเช่า
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                                             63,000.- บาท/ไร่/ปี
เขตประกอบการเสรี                                                 76,000.- บาท/ไร่/ปี
ราคาขาย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                                       1,400,000.- บาท/ไร่
เขตประกอบการเสรี                                           1,680,000.- บาท/ไร่

- ระยะที่ 2 (PHASE 2)

อัตราค่าเช่า
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                                             82,000.- บาท/ไร่/ปี
ราคาขาย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                                       1,540,000.- บาท/ไร่


ผู้พัฒนา
การนิคมอุตสหกรรมเเห่งประเทศไทย
ปีที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2538
สถานที่ตั้งโครงการ
จังหวัดสงขลา
สำนักงานโครงการ
9/6 หมู่4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7420-6035,0-7420-8097,0-7420-6033
โทรศัพท์ : 0-7420-06069
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคม
นางปทิดตา นิวาดวงค์