บจก.ไบร์ทมอเตอร์(หาดใหญ่)
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม รถยนต์กระบะชิ้นส่วนและยางรถยนต์
ประเทศ มาเลเซีย
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7423 9002 หมายเลขโทรสาร 0 7445 7383
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ เปิดแล้ว
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล - ตำแหน่ง -
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ -085-300855 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ