บจก.ไทยลิคเลส คอร์ปอเรชั่น
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ปะเก็น(ส่วนขยาย)
ประเทศ ญี่ปุ่น
ที่อยู่ 9/8 ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7427 2700-99 หมายเลขโทรสาร 0 7447 2240
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ เปิดแล้ว
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล คุณอดุลย์ ชุมประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ 089 6562487 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ