บจก.เซ้าท์เกต อุตสาหกรรม
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ผลิตถังเหล็ก
ประเทศ ไทย
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 6101-2 หมายเลขโทรสาร 0 7420 3103
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล คุณวรรณวัฒน์ ศุภสกุลดำรงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ 081 6686101 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ