บจก.อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ผลิตถุงยางอนามัย
ประเทศ มาเลเซีย
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 6108 - 11 หมายเลขโทรสาร 0 7420 6112
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ เปิดแล้ว
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล - ตำแหน่ง -
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ