บจก. บีเคเทรดดิ้ง
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตอิฐมวลเบา
ประเทศ ไทย
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ 0807077299 หมายเลขโทรสาร -
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ เปิดแล้ว
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล ฉัตรแก้ว คชเสนี ตำแหน่ง กรรมการ
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ