บจก.หาดใหญ่ทิมเบอร์
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการสิ่งประดิษฐ์จากไม้แปรรูป
ประเทศ
ที่อยู่ แปลงที่ดิน G1-35
หมายเลขโทรศัพท์ 0819495363 หมายเลขโทรสาร 074457819
อีเมล์ kkobsak@gmail.com เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นายกอบศักดิ์ โกวิทยา ตำแหน่ง -
อีเมล์ kkobsak@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0819495363 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ