บริษัท มาสโลหะกิจ(ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตและขึ้นรูปเหล็กรีดเย็นเป็นเหล็กกล่อง เหล็กตัวซี แป เหล็กสำเร็จรูปตัวยู หลังคาเหล็กแผ่น
ประเทศ
ที่อยู่ G1-14
หมายเลขโทรศัพท์ 074-342987-8 หมายเลขโทรสาร 074-342889
อีเมล์ masthailand@hotmail.com เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นายอังกูร เทพสาสน์กุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อีเมล์ masthailand@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-342987-8 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ