บริษัท นาโน รีไซเค้ล จำกัด
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการบดย่อยเศษปะเก็นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นคลัช, ผ้าเบรค และปะเก็นแผ่น และดำเนินการคัดแยก(เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย) ประกอบไปด้วยวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วจำพวกกระดาษ พลาสติก โลหะและเศษไม้
ประเทศ 100 %
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นายก้องเกียรติ พรสุวรรณกุล ตำแหน่ง -
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9795063 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ