บริษัท ไบรท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่นๆ
ประเทศ
ที่อยู่ E1-5
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8975653 หมายเลขโทรสาร
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นายสมศักดิ์ ตำแหน่ง ผจก.โรงงาน
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8975653 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ