บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม
ประเทศ
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นายรวิวัชร์ โล่ห์พัฒนานนท์ ตำแหน่ง -
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ 027926666 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ