บริษัท สายใยแก้ว ภาคใต้ จำกัด
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ดึงลวดเหล็กกล้าและดึงลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ
ประเทศ 100 %
ที่อยู่ G1 – 20 และ G1 – 21
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8962274 หมายเลขโทรสาร 074-459245
อีเมล์ syk_southern@hotmail.com เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นายดนัย ณ นคร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อีเมล์ syk_southern@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8962274 หมายเลขโทรสาร
หมายเหตุ
ย้อนกลับ