บริษัท โรโตซอน จำกัด
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม
ประเทศ
ที่อยู่ G1 – 22
หมายเลขโทรศัพท์ 074336492 หมายเลขโทรสาร
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล นางปิยะพร เปี่ยมชล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อีเมล์ spn.supply@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074336492 หมายเลขโทรสาร 074230660
หมายเหตุ ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก , ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องออกกำลังกาย ชุดสนามเด็กเล่น
ย้อนกลับ