หัวข้อจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกาศวันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้18/08/2017
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (Out Source)สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้18/08/2017
1