รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : รมต.นร.และคณะ ผวจ.สข.เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ ภาคใต้
รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และรับทราบความคืบหน้าโครงการ rubber city ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปี 2560
ภาพกิจกรรม