รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ Rubber city
รายละเอียด : นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท เป็นฐานการลงทุนยางพาราในอนาคต พร้อมรับนักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ภาพกิจกรรม