หัวเรื่องไฟล์แนบ
รายงานประจำปี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2552ArIEAT2552(T)3.pdf