มาตรฐานISO14001วันที่ได้รับ 8/22/2003
สนต.ได้รับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม IS0 14001 ด้านการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก บจก. Moody
 IS0 9001:2008วันที่ได้รับ 6/3/2003
สนต.ได้รับการรับรองมาตรฐานงานคุณภาพ IS0 9001:2008 ด้านการให้บริการอนุมัติ - อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรจาก บจก. Moody